Albastark Mentor
Rådgivning och medverkan i ledning och förändring! 

stark
Sven-Olof Stark

Konsultativ erfarenhet

Cirka tjugo års konsultativ erfarenhet genom Bohlin & Strömberg, Albatross 78/88, MiL Institute, egen verksamhet i Albastark Management AB samt inlånad till Trygghetsrådet SAF-PTK. 

Anställningar

Cirka tjugo års erfarenhet som bl a utbildningsledare, personalchef och internkonsult inom Husqvarna, KemaNobel och Pilkington. VD för Hälsoklippan AB. Tidigare också hos Polisen och Försvaret.

Annan erfarenhet

Mångårigt aktivt idéellt arbete i olika typer av föreningar och organisationer, även internationellt. Under tiden hos Pilkington, i flera konsultuppdrag och i internationellt föreningsarbete har engelska ofta varit arbetsspråket.

Utbildning

Studier i främst företagsekonomi, nationalekonomi, psykologi, pedagogik och sociologi samt juridik. Medverkat och deltagit i olika utvecklings- och managementprogram samt kurser och konferenser i förutom de nordiska länderna även i USA, England, Frankrike, Tyskland och Ungern.


Hemsida  Brevlåda